version2 banner

Version2 Datacenter 2016 er DK’s største brancheevent, og over 2000 deltagere vil være med til at gøre arrangementet til en fest. Tirsdag den 3. maj kl. 16.30 afholder Linkedin-gruppen Datacenter Danmark et stort netværksarrangement, hvor der uddeles pris for:

”Årets Grønne Datacenter”

Prisen gives til en virksomhed, som har introduceret ny teknologi eller metoder til at energibesparelser. Bag kåringen står Version2, Frontal og energirådgivningsvirksomheden E|Optimo.

Din stemme er med til at shortliste deltagerne og påvirke resultatet

De nominerede findes herunder og du kan også selv indstille en virksomhed. Hvis du deler linket med kollegaer og venner på sociale medier, så kan de også være med til at påvirke afstemningen.

HVEM MENER, DU BØR VINDE ÅRET GRØNNE DATACENTERPRIS?

INTERXION – frikøling, cubes og grundvandskøleanlæg

Interxion køler hele datacenteret med frikøling – når udetemperaturen er over 14 grader supplerer Interxion med et nyt grundvandskøleanlæg med to 70 meter dybe boringer, som indvinder og reinfiltrerer grundvand fra kalken under datacenteret. I boring 1 pumpes det kolde grundvand op. Kulden bruges til at køle datacenteret ned. Efterfølgende ledes vandet til boring 2, hvor det reinfiltreres i grundvandsmagasinet. Interxion sparer en million kilowatt-timer ved at bruge grundvand til at køle med. Skulle Interxion få brug for kompressorkøl, bruges 100 % grøn strøm. Ydermere har interxion inddelt datacentret i ’lufttætte’ varme og kolde zoner.
 

 

DTU OPTIMERER SAMSPILLET MELLEM KØLEPRODUKTION, COMPUTERE OG VARMEPRODUKTION

DTU’s nye serverpark på 3.500 kvadratmeter kan udvides med HPC-pods fyldt med hardware, som kan kobles på el, køling, fjernvarme og netforbindelse. Hele vejen rundt om pladsen løber en fjernvarmeledning og det betyder, at nye serverpods kan deles om kølere og varmepumper ved et eventuelt nedbrud. Samtidig bliver infrastrukturen driftssikker, og forbruget af energi mindst muligt, når samspillet mellem køleproduktion, computere og varmeproduktion optimeres. Systemet er beregnet til at kunne køre med en COP-faktor på omkring 8 – der kommer altså otte gange mere energi ud (i form af varme) end der bruges (i form af el) til at drive varmepumpen. Overskudsvarmen sendes til varmesystemet, der opvarmer dele af de administrative bygninger på Campus, DTU/Risø i Roskilde.

VELUX BENYTTER AFFUGTET UDELUFT TIL KØLING DET MESTE AF ÅRET
 
Velux har implementeret nye kubeløsninger, som i sig selv er effektive. Samtidig - som alternativ til køleanlæg/frikøling – benytter de et affugtende ventilationssystem, der bruger den kolde luft i Danmark til at køle datacentret. De har opdelt deres datacenter i mindre rum med kubeløsninger og opnår hermed en høj sikkerhed og en meget energieffektiv installation. Der benyttes kuber med kold zone i midten og den varme luft fra dataudstyret køles via down-flow units placeret for enden af kuben. Optimeringen af energieffektiviteten kommer i høj grad fra brugen af affugtet udeluft til køling.
 

RANDERS KOMMUNE ADSKILLER KOLDE OG VARMEZONER

Randers kommune har sammenlagt tre ældre serverrum til ét nyt. De har nu en meget effektiv løsning, der benytter in-row og frikøling til at holde den samlede kølefaktor nede. InRow-køleenheder giver en effektiv form for køling til datacentre og serverrum. IT-udstyret suger den kolde luft ind fra rummet uden om kuben og udblæsning af den varme luft sker i midtergangen, hvor InRow-kølerne suger den varme luft ind, køler luften ned og blæser kold luft ud i serverrummet. Løsningen giver på den måde en fuldstændig adskillelse af kolde og varme zoner. Som afledt effekt elimineres risikoen for hotspots.

NNIT ØGER FRIKØLING MARKANT

NNIT har altid haft meget fokus på energieffektivitet, men har de seneste år udmærket sig ved at øge andelen af frikøling, samtidig med at der benyttes kubeløsninger i datacentrene. NNIT har skabt en miljøvenlig og skalerbar platform, hvis ydeevne må forventes at modsvare de stadig stigende krav i flere år frem. Det er desuden værd at bemærke, at nedbringelsen af energiforbruget til IT er sket på trods af en betydelig kapacitetsudvidelse, der er gennemført på alle områder af NNIT’s installationer. NNIT vurderes til en energieffektivitet på 96%, hvor det bedste er 100%.

DR BYEN BENYTTER ENERGIEFFEKTIVE KUBELØSNINGER

DR Byen har igennem de seneste år etableret energieffektive kubeløsninger og har nedlagt/optimeret en stor del af deres ’apparatrum’ og har samle udstyret i to datacentre. DR Byen har øget deres energieffektivitet betydeligt og udnytter samtidigt deres centrale grundvands- og frikøleløsning optimalt.
JAYNET SENDER VARMEN TIL ALBERTSLUNDS BORGERE
 
Jaynet har etableret en løsning, der sender virksomhedens overskudsvarme ud i kommunens fjernvarmenet. Jaynet er det første datacenter, som aktivt leverer varme til gavn for andre via den offentlige forsyning. I samarbejde med Albertslund kommune, Albertslund varmeværk og VEKS, blev der indgået en aftale om at levere 1.500.000 kWh varme det første år (2014). De positive erfaringer fra den første varmepumpe har gjort, at endnu en varmepumpe er installeret og Jaynet nu fra 2015 må leverer den dobbelte kapacitet – 3.000.000. Varmen fra Jaynet svarer i energi til el-forbruget hos 600 hustande i Albertslund.

NIANET – SOLCELLER PÅ TAGET FORSYNER DATACENTRET

På en skærm i receptionen på hovedkontoret i Glostrup kan Nianet følge dagsproduktionen af den strøm, som et nyt solcelleanlæg på taget af hovedkontoret bidrager med. Og det giver god mening for medarbejderne. Energien fra solcellanlægget bruges direkte i datacentret.

ANY.CLOUD KONSOLIDERER PLATFORMEN

Any.Cloud har udviklet en business continuity løsning baseret på Veeams ReVirt som er Backup-as-a-Service og Disaster-Recovery-as-a-Service og IBM’s Softlayer. Med de to teknologier kan any.cloud's cloud køre flere kunder på den samme platform, hvilket har givet store besparelser i form af konsolidering fra tidligere løsninger og tilsvarende mindre strømforbrug.
Other
Please Specify: