Da li ćete putovati u EU kad ponovo uvedu "vize"?
Da, sedam evra nije mnogo, to nisu vize
Ne, biraću samo one države koje ne naplaćuju ništa
Možda, ako baš moram platiću
Ako ne moram da čekam satima pred ambasadom, sve ok