Bình chọn Bàn thắng đẹp nhất vòng 2 VSC-S2 khu vực miền Bắc
MS 01: Nguyễn Huy Hoàng (Đại từ)
MS 02: Nguyễn Tiến Đạt (Du Lịch)
MS 03: Nguyễn Việt Phong (Phoenix)
MS 04: Nguyễn Văn Dương (Mobi)
MS 05: Nguyễn Hoàng Quân (Đại Từ)