Bình chọn cầu thủ ấn tượng nhất vòng 3 HL1-S6
MS 01: Nguyễn Hữu Long - Fc HTT Ngân Hà Group
MS 02: Nguyễn Viết Bính - Fc TIG
MS 03: Nguyễn Đình Ý Hòa - Fc Đại Từ
MS 04: Nguyễn Trần Duy - Fc Gia Việt
MS 05: Vũ Mạnh Chính - Fc Ecopark