Cal ajudar les impremtes a sobreviure amb diner públic?
Sí.
No.
El mercat per si sol s'autoregula.
Cal tenir matèria primera autòctona per evitar uns costos de producció a l'alça.