Gradionica Bili Brig - Odaberi prioritete za bolji_brig!
VRATA KVARTA - Uklanjanje postojećeg otoka sa zelenilom i kontejnera za smeće te postavljanje umjetničke instalacije u formi prolaza ili vrata koja naglašava iznimno važan ulaz u pješačku zonu i centralni dio naselja.
TRGnica - Formiranje platoa u središtu naselja koji bi imao brojne namjene a jedna od najvažnijih je izmještanje postojeće tržnice za svakodnevne potrebe građana. Sa tom intervencijom povezale bi se dvije šetnice i ostvarila cjelovitost pješačke zone.
DNEVNI BORAVAK - Uređenje i natkrivanje postojeće nedovršene betonske konstrukcije te pretvaranje zapuštenog prostora u dnevni boravak građana.
ZELENILO NA METALNOJ PERGOLI - Ozelenjavanje postojeće metalne konstrukcije kako bi dobili prostor ugodnijeg boravka i igre.
PARKLINE - PLATFORMA - Izrada prostora za boravak te savladavanje visinskih razlika između pješačkih zona i stvaranje uređenog prostora na povišenom za organizaciju raznih aktivnosti.
PARKLINE – POLIGON - Uređenje i natkrivanje dvorišta uz pomoć metalne konstrukcije i novog zelenila.
PARKLINE – AUTO PARKIRALIŠTE - Postojeći prostor već se koristi kao neorganizirano parkiralište, ima potencijala za ostvarenje velikog broja parkirnih mjesta te mogućnost spoja dva važna prometna pravca.
PARKLINE – BETON OAZA - Uređenje i natkrivanje dvorišta uz pomoć metalne konstrukcije i novog zelenila.
PARKLINE – SILENCE PARK - Uređenje tihog skrivenog dvorišta uz pomoć metalne konstrukcije i novog zelenila.
BOJANJE PJEŠAČKIH VEZA - Intervencija bojom na pješačke prolaze i prijelaze naglasila bi važnost pješaka u prometu te omogućila jasniju pješačku komunikaciju kroz blokove.
ULAZNA ŠETNICA I PJEŠAČKA ZONA - Formiranje stroge pješačke zone i ulazne šetnice u dijelu Ulice Put Pudarice i dijelu Šibenske ulice.
INICIJATIVA ZA REVITALIZACIJU ZAPUŠTENIH POSLOVNIH PROSTORA - Prijedlog revitalizacije poslvnih prostora gdje Grad Zadar uzima u zakup poslvne prostore koje je potrebno obnoviti i daje ih dalje u zakup poslovnim korisnicima u formi poduzetničkog inkubatora.
ORGANIZACIJA GODIŠNJEG PROGRAMA AKTIVNOSTI Organizacija godišnjeg programa aktivnosti u suradnji građana sa Mjesnim odborom i Gradom Zadrom.
NOVO RASKRIŽJE PUT PUDARICE Na spomenutoj lokaciji postoji barijera prometnoj vezi u obliku poluotoka sa zelenilom a vozila se penju preko nogostupa. Stvaranjem ove veze olakšao bi se kolni promet i stvorilo novo križanje bez negativnih posljedica na pješačke komunikacije.
NOVA PROMETNA VEZA NA DVA VELIKA PARKIRALIŠTA U PUT PUDARICE Na spomenutoj lokaciji postoje barijere i visinske razlike pa nije ostvarena veza sa dva uređena velika parkiralište. Stvaranjem ove veze olakšao bi se kolni promet i ostvarila veća popunjenost vozila na parkiralištu kao i novi prometni prsten po rubu naselja.
UREĐENJE POSTOJEĆEG KRIŽANJA CESTE IZ PUTA PUDARICE PREMA VINKOVAČKOJ ULICI Križanje, iako je neslužbeno već postoji, te se promet odvija preko nogostupa. Stvaranjem ove veze olakšao bi se kolni promet i stvorilo novo križanje bez negativnih posljedica na pješačke komunikacije.
PROBIJANJE CESTE I SPOJ NA NOVO PARKIRALIŠTE IZ ULICE SV.MARIJE Ovim probojem ostvarila bi se važna veza sa prostorom novog parkirališta te ostvarila prometna protočnost te veza iz dva smjera ulaza na Bili Brig, spoj pravca iz sjevernog i južnog ulaza preko velikog parkirališta.