KVIZ općeg znanja 2 N1 BiH

Hemijski simbol za zlato je:
Au
Ag
Pb
Gd
Panfobija je strah od:
Svega
Ravnice
Snova
Otvorenog prostora
Glavni grad Holandije je:
Amsterdam
Rotterdam
The Hague
Eidhoven
Rim je dostigao svoje najveće teritorijalno prostranstvo pod:
Trajanom
Cezarom
Dioklecijanom
Aurelijanom
Planeta koja ima prstenove je:
Saturn
Jupiter
Venera
Uran
Najmanja ptica na svijetu je:
Kolibri
Vrabac
Zeba
Sjenica
Koji je američki glumac glumio uz Kim Basinger u filmu 9½ sedmica?
Mickey Rourke
John Travolta
Al Pacino
Richard Gere
Koliko srca ima hobotnica?
Tri
Jedno
Dva
Četiri
Ko je ukinuo ropstvo u SAD?
Abraham Lincoln
John F. Kennedy
George Washington
Theodore Roosevelt
Koje tri riječi stoje iza skraćenice BDP koja se koristi u ekonomiji?
Bruto domaći proizvod
Bruto domaći prihod
Bruto državni prosjek
Bruto doprinos privrede
0
{"name":"KVIZ općeg znanja 2 N1 BiH", "url":"https://www.poll-maker.com/QY5AAKYK7","txt":"Hemijski simbol za zlato je:, Panfobija je strah od:, Glavni grad Holandije je:","img":"https://www.poll-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}