COVID-19 krizės pirmosios ir antrosios bangų įtakos marketingui Lietuvoje tyrimas
 
FB-LiMA-COVID-tyrimas-1200x628
 
Lietuvos marketingo asociacija (LiMA) kartu su Vytauto Didžiojo Universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto (VDU EVF) mokslininkais siekia palyginti COVID-19 krizės pirmosios (pavasario) ir antrosios (rudens-žiemos) bangų poveikį marketingo veikloms Lietuvos organizacijose.

Kviečiame užpildyti apklausą, užtruksite 10-15 min. Pateikiant atsakymus prašome atkreipti dėmesį į prašomus palyginti laikotarpius: a) pirmosios bangos laikotarpį lyginant su laikotarpiu prieš pandemiją b) laikotarpį tarp pirmosios ir antrosios bangų (vasara) lyginant su pirmąja banga c) antrosios bangos laikotarpį lyginant su pirmąja banga. Jūsų atsakymai yra labai svarbūs.

Dėl tinkamo klausimų ir atsakymų atvaizdavimo apklausą prašome pildyti naudojantis kompiuteriu.

Dėkojame už Jūsų laiką.

Kokios Jūsų pareigos?
A. Įmonės vadovas (-ė)
B. Marketingo vadovas (-ė)
C. Su marketingu susijusios veiklos vadovas (-ė)
D. Marketingo specialistas (-ė)
E. Su marketingu susijusios veiklos specialistas (-ė)
F. Nesu marketingo specialistas (-ė), tačiau atlieku tam tikras marketingo funkcijas įmonėje
G. Esu laisvai samdomas marketingo konsultantas (-ė) (freelanceris (-ė))
Other
Please Specify:
Koks jūsų verslo segmentas?
A. B2C
B. B2B
D. B2G
Kokioje industrijoje veikia jūsų organizacija?
A. Apskaita/finansai/auditas
B. Draudimas
C. IT
D. Inžinerija, mechanika, elektronika
E. HORECA (apgyvendinimas ir maitinimas)
F. Marketingas/komunikacija/reklama/žiniasklaidos planavimas
G. Medicina, sveikatos priežiūra, grožio paslaugos
H. Farmacija, gyvybės mokslai
I. Nekilnojamas turtas
J. Žmogiškieji ištekliai
K. Pramonė, gamyba
L. Prekyba/paslaugos
M. Sandėliavimas/ logistika/transportas
N. Statybos
O. Švietimas/mokymai
P. Kultūra/menas/sportas
Q. Teisė
R. Turizmas, pramogos
S. Žiniasklaida, leidyba
Other
Please Specify:
Kokio dydžio buvo jūsų organizacija iki COVID-19 krizės pirmosios bangos (pagal 2019 m. jūsų įmonės darbuotojų skaičių ir gautas pajamas)?
A. Labai maža (iki 10 darbuotojų ir/arba iki 2 mln. EUR pajamų)
B. Maža (nuo 10 iki 50 darbuotojų ir/arba nuo 2 mln. EUR iki 10 mln. EUR pajamų)
C. Vidutinė (nuo 50 iki 250 darbuotojų ir/arba nuo 10 mln. EUR iki 50 mln. EUR pajamų)
D. Didelė (daugiau negu 250 darbuotojų ir/arba daugiau negu 50 mln. EUR pajamų)
F. Nežinau
Other
Please Specify:
Kokio dydžio marketingo skyrius buvo jūsų organizacijoje iki COVID-19 krizės pirmosios bangos?
A. 1-2 darbuotojai
B. 3-5 darbuotojai
C. 6-9 darbuotojai
D. 10+ darbuotojų
E. Nežinau
F. Marketingo skyriaus neturime
Kokiai daliai marketingo funkcijų atlikti (reklamos gamybos/planavimo/užsakymo, viešinimo, komunikacijos ir kt.) samdėte išorines agentūras/konsultantus iki COVID-19 krizės pirmosios bangos?
A. Nesamdėme
B. 0-25 %
C. 26-50 %
D. 51-75 %
E. 76-100 %
F. Nežinau
Kokį poveikį COVID-19 ir karantino įvedimas turėjo jūsų organizacijos PAKLAUSAI pirmosios ir antrosios COVID-19 bangų metu ir tarpe tarp jų?
Visiškai neliko
Reikšmingai sumažėjo
Šiek tiek sumažėjo
Nepasikeitė
Nepasikeitė, bet persiskirstė
Šiek tiek padidėjo
Reikšmingai padidėjo
Nežinau
Pirmosios COVID-19 bangos metu, lyginant su laikotarpiu prieš pandemiją
Tarp pirmosios ir antrosios COVID-19 bangų, lyginant su pirmąja banga
Antrosios COVID-19 bangos metu, lyginant su pirmąja banga
Kokį poveikį COVID-19 ir karantino įvedimas turėjo jūsų organizacijos PAJAMOMS pirmosios ir antrosios COVID-19 bangų metu ir tarpe tarp jų?
Visiškai neliko
Reikšmingai sumažėjo
Šiek tiek sumažėjo
Nepasikeitė
Nepasikeitė, bet persiskirstė
Šiek tiek padidėjo
Reikšmingai padidėjo
Nežinau
Pirmosios COVID-19 bangos metu, lyginant su laikotarpiu prieš pandemiją
Tarp pirmosios ir antrosios COVID-19 bangų, lyginant su pirmąja banga
Antrosios COVID-19 bangos metu, lyginant su pirmąja banga
Kokį poveikį COVID-19 ir karantino įvedimas turėjo jūsų organizacijos SĄNAUDOMS pirmosios ir antrosios COVID-19 bangų metu ir tarpe tarp jų?
Visiškai neliko
Reikšmingai sumažėjo
Šiek tiek sumažėjo
Nepasikeitė
Nepasikeitė, bet persiskirstė
Šiek tiek padidėjo
Reikšmingai padidėjo
Nežinau
Pirmosios COVID-19 bangos metu, lyginant su laikotarpiu prieš pandemiją
Tarp pirmosios ir antrosios COVID-19 bangų, lyginant su pirmąja banga
Antrosios COVID-19 bangos metu, lyginant su pirmąja banga
Kokį poveikį COVID-19 ir karantino įvedimas turėjo jūsų ORGANIZACIJOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUI pirmosios ir antrosios COVID-19 bangų metu ir tarpe tarp jų?
Visiškai neliko
Reikšmingai sumažėjo
Šiek tiek sumažėjo
Nepasikeitė
Nepasikeitė, bet persiskirstė
Šiek tiek padidėjo
Reikšmingai padidėjo
Nežinau
Pirmosios COVID-19 bangos metu, lyginant su laikotarpiu prieš pandemiją
Tarp pirmosios ir antrosios COVID-19 bangų, lyginant su pirmąja banga
Antrosios COVID-19 bangos metu, lyginant su pirmąja banga
Kokiais kanalais vykdėte savo veiklą iki COVID-19 ir pandemijos metu?
Tik fizinėse vietose
Tik internetu
Ir fizinėse vietose, ir internetu
Iki COVID-19 pirmosios bangos
Pirmosios COVID-19 bangos metu
Tarp pirmosios ir antrosios COVID-19 bangų
Antrosios COVID-19 bangos metu
Kokį poveikį COVID-19 krizė padarė jūsų verslo veiklos vietai pirmosios COVID-19 bangos metu?
A. Verslo veiklos vieta nepasikeitė
B. Turėjome uždaryti fizines parduotuves
C. Pradėjome planuoti verslo veiklą vykdyti internetu
D. Pradėjome verslo veiklą vykdyti internetu
E. Suaktyvinome verslo veiklą internetu
Other
Please Specify:
Kokį poveikį COVID-19 krizė padarė jūsų verslo veiklos vietai laikotarpyje tarp pirmosios ir antrosios COVID-19 bangų?
A. Verslo veiklos vieta nepasikeitė
B. Turėjome uždaryti fizines parduotuves
C. Pradėjome planuoti verslo veiklą vykdyti internetu
D. Pradėjome verslo veiklą vykdyti internetu
E. Suaktyvinome verslo veiklą internetu
Other
Please Specify:
Kokį poveikį COVID-19 krizė padarė jūsų verslo veiklos vietai antrosios COVID-19 bangos metu?
A. Verslo veiklos vieta nepasikeitė
B. Turėjome uždaryti fizines parduotuves
C. Pradėjome planuoti verslo veiklą vykdyti internetu
D. Pradėjome verslo veiklą vykdyti internetu
E. Suaktyvinome verslo veiklą internetu
Other
Please Specify:
Kokį kitą poveikį COVID-19 krizė turėjo jūsų organizacijos veiklai pirmosios ir antrosios COVID-19 bangų metu, bei laikotarpyje tarp jų?
Kaip marketingo vadovas prisidėjo prie strateginių organizacijos sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo dėl COVID-19 krizės? Kaip keitėsi marketingo vadovo (ar kito žmogaus organizacijoje atsakingo už marketingą) vaidmuo pirmosios ir antrosios COVID-19 bangų metu, bei laikotarpyje tarp jų?
Kokią įtaką COVID-19 krizė turėjo jūsų marketingo strategijai?
A. Marketingo strategija pakeista kardinaliai
B. Marketingo strategija šiek tiek pasikeitė
C. Marketingo strategija išliko tokia pati
D. Nežinau
Jei marketingo strategija dėl COVID-19 pasikeitė pirmosios bangos metu, kokie buvo pagrindiniai pokyčiai? (įrašyti)
Jei marketingo strategija dėl COVID-19 pasikeitė antrosios bangos metu, kokie buvo pagrindiniai pokyčiai? (įrašyti)
Kokią įtaką COVID-19 krizė turėjo jūsų marketingo veiksmams?
Marketingo veiksmus pakeitėme kardinaliai
Marketingo veiksmus šiek tiek pakeitėme
Marketingo veiksmų nekeitėme
Marketingo veiksmus sustabdėme
Nežinau
Pirmosios COVID-19 bangos metu, lyginant su laikotarpiu prieš pandemiją
Tarp pirmosios ir antrosios COVID-19 bangų, lyginant su pirmąja banga
Antrosios COVID-19 bangos metu, lyginant su pirmąja banga
Kokius veiksmus atlikote ar planuojate atlikti dėl COVID-19 pandemijos? Jei nurodytus veiksmus atlikote daugiau nei viename nurodytame laikotarpyje, pasirinkite tą, kuriame pokyčiai buvo didžiausi.
Tokio veiksmo neatlikome
Atlikome pirmosios COVID-19 bangos metu
Atlikome laikotarpyje tarp pirmosios ir antrosios COVID-19 bangų
Atlikome antrosios COVID-19 bangos metu
Atlikome pirmosios ir antrosios COVID-19 bangų metu
Planuojame atlikti pasibaigus COVID-19 pandemijai
Vartotojo kelionės atnaujinimas
Vertės pasiūlymo atnaujinimas
Klientų išlaikymo pastangos
Kainodaros keitimas
Paskirstymo kanalų keitimas
Komunikacijos kanalų keitimas
Klientų segmentų keitimas
Rinkų keitimas
Produktų adaptavimas
Naujų produktų kūrimas
Ar organizacija seka pasaulinėmis rekomendacijomis nemažinti marketingo biudžeto krizės metu?
A. Taip
B. Ne
C. Nežinau
D. Marketingo biudžeto neturime
Kaip COVID-19 krizė paveikė jūsų marketingo biudžetą?
Marketingo biudžetas buvo nutrauktas
Reikšmingai sumažėjo
Šiek tiek sumažėjo
Nepasikeitė
Nepasikeitė, bet persiskirstė
Šiek tiek padidėjo
Reikšmingai padidėjo
Nežinau
Pirmosios COVID-19 bangos metu, lyginant su laikotarpiu prieš pandemiją
Tarp pirmosios ir antrosios COVID-19 bangų, lyginant su pirmąja banga
Antrosios COVID-19 bangos metu, lyginant su pirmąja banga
Planuojant 2021 metų biudžetą, lyginant su 2020 m. biudžetu
Ar organizacija turi reklamos biudžetą?
A. Taip
B. Ne
C. Nežinau
Kokią įtaką COVID-19 krizė turėjo jūsų reklamos biudžetui?
Reklamos biudžetas buvo nutrauktas
Reikšmingai sumažėjo
Šiek tiek sumažėjo
Nepasikeitė
Nepasikeitė, bet persiskirstė
Šiek tiek padidėjo
Reikšmingai padidėjo
Nežinau
Pirmosios COVID-19 bangos metu, lyginant su laikotarpiu prieš pandemiją
Tarp pirmosios ir antrosios COVID-19 bangų, lyginant su pirmąja banga
Antrosios COVID-19 bangos metu, lyginant su pirmąja banga
Planuojant 2021 metų biudžetą, lyginant su 2020 m. biudžetu
Ar organizacija turi marketingo komandą ar padalinį?
A. Taip
B. Ne
Kaip COVID-19 krizė paveikė jūsų marketingo komandos dydį?
Komanda reikšmingai padidėjo
Šiek tiek padidėjo
Nepasikeitė
Šiek tiek sumažėjo
Reikšmingai sumažėjo
Marketingo komandos nebeliko
Nežinau
Pirmosios COVID-19 bangos metu, lyginant su laikotarpiu prieš pandemiją
Tarp pirmosios ir antrosios COVID-19 bangų, lyginant su pirmąja banga
Antrosios COVID-19 bangos metu, lyginant su pirmąja banga
Kokios buvo pagrindinės komandos dydžio pasikeitimo priežastys?
Kaip COVID-19 pakeitė marketingo komandos narių funkcijas, vaidmenis ir kasdieninius darbus pirmosios ir antrosios COVID-19 bangų metu, bei laikotarpyje tarp jų?
Ar organizacija iki COVID-19 krizės ar jos metu bendradarbiavo su išorinėmis agentūromis/konsultantais?
A. Taip
B. Ne
C. Nežinau
Kaip COVID-19 krizė paveikė jūsų bendradarbiavimą su išorinėmis agentūromis/konsultantais (jei prieš tai jas samdėte marketingo funkcijoms atlikti)?
Užsakymus reikšmingai padidinome
Užsakymus šiek tiek padidinome
Nepasikeitė
Nepasikeitė, bet persiskirstė užduotys
Užsakymų šiek tiek sumažinome
Užsakymus reikšmingai sumažinome
Nutraukėme bendradarbiavimą
Nežinau
Pirmosios COVID-19 bangos metu, lyginant su laikotarpiu prieš pandemiją
Tarp pirmosios ir antrosios COVID-19 bangų, lyginant su pirmąja banga
Antrosios COVID-19 bangos metu, lyginant su pirmąja banga
Kokios buvo pagrindinės bendradarbiavimo su išorinėmis agentūromis/konsultantais pasikeitimo priežastys?
Ar jau svarstote pokrizinius veiksmus?
A. Ne, nes koncentruojamės ties dabartiniais iššūkiais
B. Taip, jau turime numatę taktinius veiksmus
C. Taip, jau turime numatę strategiją
D. Nežinau
Other
Please Specify:
Vertinant vienu žodžiu, kokį poveikį Jūsų organizacijos veiklai turėjo COVID-19?
A. Teigiamą
B. Neigiamą
C. Jokio
{"name":"COVID-19 krizės pirmosios ir antrosios bangų įtakos marketingui Lietuvoje tyrimas     Lietuvos marketingo asociacija (LiMA) kartu su Vytauto Didžiojo Universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto (VDU EVF) mokslininkais siekia palyginti COVID-19 krizės pi", "url":"https://www.poll-maker.com/QT0PFVJ5H","txt":"Kokios Jūsų pareigos?, Koks jūsų verslo segmentas?, Kokioje industrijoje veikia jūsų organizacija?","img":"https://www.poll-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}