जिल्हा परिषद सर्कल देऊळगाव (गात) मधून कोण निवडून येईल?

जिल्हा परिषद सर्कल देऊळगाव (गात) मधून कोण निवडून येईल?
वैष्णवी (दीदी) चक्रधर पौळ
शिवाजी माणिकराव डख
भावनाताई बोर्डीकर
अतुल भगवानराव डख
{"name":"जिल्हा परिषद सर्कल देऊळगाव (गात) मधून कोण निवडून येईल?", "url":"https://www.poll-maker.com/QQVV90NR0","txt":"जिल्हा परिषद सर्कल देऊळगाव (गात) मधून कोण निवडून येईल?","img":"https://www.poll-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}