LiMA tyrimas: COVID-19 poveikis marketingui Lietuvoje

FB-LiMA-tyrimas
Lietuvos marketingo asociacija (LiMA) siekia išsiaiškinti marketingo srities situaciją organizacijose krizės metu ir jų poreikius sprendimų paieškai, todėl kviečia sudalyvauti „COVID-19 poveikio marketingui Lietuvoje“ tyrime.

Užpildyti apklausą užtruksite 7-15 min. Dėkojame už Jūsų laiką.

FB-LiMA-tyrimas
Lietuvos marketingo asociacija (LiMA) siekia išsiaiškinti marketingo srities situaciją organizacijose krizės metu ir jų poreikius sprendimų paieškai, todėl kviečia sudalyvauti „COVID-19 poveikio marketingui Lietuvoje“ tyrime.

Užpildyti apklausą užtruksite 7-15 min. Dėkojame už Jūsų laiką.

Kokios Jūsų pareigos?
A. Įmonės vadovas (-ė)
B. Marketingo vadovas (-ė)
C. Su marketingu susijusios veiklos vadovas (-ė)
D. Marketingo specialistas (-ė)
E. Su marketingu susijusios veiklos specialistas (-ė)
F. Nesu marketingo specialistas (-ė), tačiau atlieku tam tikras marketingo funkcijas įmonėje
G. Esu laisvai samdomas marketingo konsultantas (-ė) (freelanceris (-ė))
Kita
Please Specify:
Koks jūsų verslo segmentas?
A. B2C
B. B2B
C. B2C ir B2B
D. B2G
Kokioje industrijoje veikia jūsų organizacija?
A. Apskaita/finansai/auditas
B. Draudimas
C. IT
D. Inžinerija, mechanika, elektronika
E. HORECA (apgyvendinimas ir maitinimas)
F. Marketingas/komunikacija/reklama/žiniasklaidos planavimas
G. Medicina, sveikatos priežiūra, grožio paslaugos
H. Farmacija, gyvybės mokslai
I. Nekilnojamas turtas
J. Žmogiškieji ištekliai
K. Pramonė, gamyba
L. Prekyba/paslaugos
M. Sandėliavimas/logistika/transportas
N. Statybos
O. Švietimas/mokymai
P. Kultūra/menas/sportas
Q. Teisė
R. Turizmas, pramogos
S. Žiniasklaida, leidyba
Kita
Please Specify:
Kokio dydžio jūsų organizacija (pagal 2019 m. jūsų įmonės darbuotojų skaičių ir gautas pajamas)?
A. Labai maža (iki 10 darbuotojų ir/arba iki 2 mln. EUR pajamų)
B. Maža (nuo 10 iki 50 darbuotojų ir/arba nuo 2 mln. EUR iki 10 mln. EUR pajamų)
C. Vidutinė (nuo 50 iki 250 darbuotojų ir/arba nuo 10 mln. EUR iki 50 mln. EUR pajamų)
D. Didelė (Daugiau negu 250 darbuotojų ir/arba daugiau negu 50 mln. EUR pajamų)
Kita
Please Specify:
Kokio dydžio marketingo skyrius yra Jūsų organizacijoje?
A. 1-2 darbuotojai
B. 3-5 darbuotijai
C. 6-9 darbuotojai
D. 10+ darbuotojų
E. Nežinau
Kokiai daliai marketingo funkcijų atlikti (reklamos gamybos/planavimo/užsakymo, viešinimo, komunikacijos ir kt.) samdote išorines agentūras/konsultantus?
A. Nesamdome
B. 0-25 %
C. 25-50 %
D. 50-75 %
E. 75-100 %
F. Nežinau
Kokį poveikį COVID-19 krizė ir karantino įvedimas turi jūsų organizacijos rodikliams?
Visiškai neliko
Reikšmingai sumažėjo
Šiek tiek sumažėjo
Nepasikeitė
Nepasikeitė, bet persiskirstė
Šiek tiek padidėjo
Reikšmingai padidėjo
Negaliu atsakyti
Paklausa
Pajamos
Darbuotojų skaičius
Sąnaudos
Kurio skyriaus lėšos yra mažinamos pirmiausia jūsų įmonėje?
Kokiais kanalais vykdėte veiklą iki COVID-19?
A. Tik fizinėse vietose
B. Tik internetu
C. Ir fizinėse vietose, ir internetu
Kokį poveikį COVID-19 krizė padarė jūsų verslo veiklos vietai?
A. Verslo veiklos vieta nepasikeitė
B. Turėjome uždaryti fizines parduotuves
C. Planuojame verslo veiklą vykdyti internetu
D. Pradėjome verslo veiklą vykdyti internetu
E. Suaktyvinome verslo veiklą internetu
Kita
Please Specify:
Kokį kitą poveikį COVID-19 krizė turi jūsų organizacijos veiklai iki šiol?
Kaip marketingo vadovas prisideda prie strateginių organizacijos sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo?
Jei marketingo strategija pasikeitė, kokie buvo pagrindiniai pokyčiai?
Kokią įtaką COVID-19 krizė turi jūsų marketingo strategijai?
A. Marketingo strategija pakeista kardinaliai
B. Marketingo strategija šiek tiek pasikeitė
C. Marketingo strategija išliko tokia pati
D. Nežinau
Kokią įtaką COVID-19 krizė turėjo jūsų reklamos biudžetui?
A. Reikšmingai padidėjo
B. Šiek tiek padidėjo
C. Nepasikeitė
D. Nepasikeitė, tik persiskirstė kanalai
E. Šiek tiek sumažėjo
F. Reikšmingai sumažėjo
G. Reklamos biudžetas buvo nutrauktas ir perskirstytas kitoms veikloms
H. Nežinau
Kokią įtaką COVID-19 krizė turi jūsų marketingo veiksmams?
A. Marketingo veiksmus pakeitėme kardinaliai
B. Marketingo veiksmus šiek tiek pakeitėme
C. Marketingo veiksmų nepakeitėme
D. Marketingo veiksmus sustabdėme
E. Nežinau
Kokius marketinginius veiksmus jau atlikote arba planuojate atlikti?
A. Atnaujinti vartotojo kelionę
B. Atnaujinti vertės pasiūlymą
C. Keisti kainodarą
D. Keisti paskirstymo kanalus
E. Keisti komunikacijos kanalus
F. Išlaikyti esamus klientus
G. Keisti klientų segmentus
H. Keisti rinkas
I. Adaptuoti produktus
J. Kurti naujus produktus
Kita
Please Specify:
Kaip COVID-19 krizė paveikė jūsų marketingo komandą?
A. Komanda reikšmingai padidėjo
B. Šiek tiek padidėjo
C. Nepasikeitė
D. Šiek tiek sumažėjo
E. Reikšmingai sumažėjo
F. Marketingo komandos nebeliko
G. Nežinau
Kodėl?
Kaip COVID-19 pakeitė marketingo komandos narių funkcijas, vaidmenis ir kasdieninius darbus?
Kaip COVID-19 krizė paveikė jūsų bendradarbiavimą su išorinėmis agentūromis/konsultantais (jei prieš tai jas samdėte marketingo funkcijoms atlikti)?
A. Užsakymus reikšmingai padidinome
B. Užsakymus šiek tiek padidinome
C. Nepasikeitė, bet persiskirstė užduotys
D. Visai nepasikeitė
E. Užsakymų šiek tiek sumažinome
F. Užsakymus reikšmingai sumažinome
G. Nutraukėme bendradarbiavimą
H. Nežinau
Kodėl?
Ar organizacija svarsto laikytis pasaulinių rekomendacijų nemažinti biudžeto krizės metu?
A. Taip
B. Ne
C. Nežinau
Kaip COVID-19 krizė paveikė jūsų II ketvirčio marketingo biudžetą, kaip dabartinis II ketvirčio biudžetas skiriasi nuo suplanuoto prieš krizę?
A. Reikšmingai padidėjo
B. Šiek tiek padidėjo
C. Nepasikeitė
D. Nepasikeitė, tik persiskirstė
E. Šiek tiek sumažėjo
F. Reikšmingai sumažėjo
G. Marketingo biudžetas yra nutrauktas ir perskirstytas kitoms veikloms
H. Nežinau
Kita
Please Specify:
Ar jau svarstote pokrizinius veiksmus?
A. Ne, nes koncentruojamės ties dabartiniais iššūkiais
B. Taip, jau turime numatę taktinius veiksmus
C. Taip, jau turime numatę strategiją
D. Nežinau
Kita
Please Specify:
{"name":"LiMA tyrimas: COVID-19 poveikis marketingui Lietuvoje", "url":"https://www.poll-maker.com/QKC5ZWO","txt":"Lietuvos marketingo asociacija (LiMA) siekia išsiaiškinti marketingo srities situaciją organizacijose krizės metu ir jų poreikius sprendimų paieškai, todėl kviečia sudalyvauti „COVID-19 poveikio marketingui Lietuvoje“ tyrime. Užpildyti apklausą užtruksite 7-15 min. Dėkojame už Jūsų laiką., Kokios Jūsų pareigos?, Koks jūsų verslo segmentas?","img":"https://www.poll-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}