KVIZ općeg znanja 3 N1 BiH

Koji sport koristi pojam "birdie"?
Golf
Badminton
Ragbi
Bejzbol
Koji je najveći okean na svijetu?
Atlantski okean
Tihi okean
Indijski okean
Arktički okean
Koji je metal najčešće korišten u električnim žicama?
Bakar
Zlato
Srebro
Aluminij
Koja je najduža rijeka u Evropi?
Dunav
Volga
Ural
Dnjepar
Koji je kontinent dom za najviše zemalja?
Azija
Afrika
Evropa
Južna Amerika
Šta je crna rupa?
Neutronova zvijezda
Objekat koji apsorbuje sve materije i svetlost
Rupe u tlu nastale zbog gravitacionih anomalija
Portal u druge dimenzije
Koja je hemijska formula vode?
CO2
H2O
O2
H2O2
Koji je najpoznatiji egipatski faraon koji je postao poznat nakon otkrića njegovog groba 1922. godine?
Tutankamon
Ramses II
Hatshepsut
Cleopatra
Koja se grčka boginja smatrala boginjom mudrosti?
Atena
Afrodita
Artemida
Hera
Koji je organ odgovoran za proizvodnju inzulina u ljudskom tijelu?
Gušterača
Jetra
Bubrezi
Slezena
Koji je poznati slikarski pokret bio poznat po korištenju tačaka umjesto poteza četkicom?
Pointilizam
Impresionizam
Kubizam
Nadrealizam
Koji je poznati američki pisac autor "Velikog Gatsbyja"?
Ernest Hemingway
F. Scott Fitzgerald
William Faulkner
Mark Twain
Koji je glavni sastojak guacamole umaka?
Paradajz
Avokado
Crni grah
Korijander
Koja je valuta u Japanu?
Yuan
Wan
Yen
Rupija
Šta je 8-bitni kompjuter?
Kompjuter koji koristi 8-bitne procesore
Kompjuter koji koristi osam procesora
Kompjuter koji može obraditi 8-bitne slike
Kompjuter koji koristi osam bitova za skladištenje informacija
0
{"name":"KVIZ općeg znanja 3 N1 BiH", "url":"https://www.poll-maker.com/QI50GIBW4","txt":"Koji sport koristi pojam \"birdie\"?, Koji je najveći okean na svijetu?, Koji je metal najčešće korišten u električnim žicama?","img":"https://www.poll-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}