6. Adakah anda tahu bagaimana membezakan barang kemas keluaran Sin Ter May?

6. Adakah anda tahu bagaimana membezakan barang kemas keluaran Sin Ter May?
Ya
Tidak
{"name":"6. Adakah anda tahu bagaimana membezakan barang kemas keluaran Sin Ter May?", "url":"https://www.poll-maker.com/QE9RLO4YO","txt":"6. Adakah anda tahu bagaimana membezakan barang kemas keluaran Sin Ter May?","img":"https://www.poll-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}