Vadovas ar specialistas?

A ar B
 
Marketingo specialisto (LiMA A) ar marketingo vadovo (LiMA B) lygis?  Sužinokite, kurie tarptautiniai marketingo sertifikavimo kursai, LiMA A ar LiMA B, Jums tiktų labiausiai.
 
Pavyzdiniai klausimai nurodo, kokias sritis valdo ir kokių įgūdžių turi marketingo specialistas ar vadovas atitinkantis tarptautinę kvalifikaciją.
 
Atsakykite į 9 klausimus apie Jūsų patirtį, susijusią su darbu. Pagal atsakymus sistema Jums pasiūlys artimiausią kvalifikacijos kursų lygį. Tačiau įvertinkite, kad testas tėra rekomendacinio pobūdžio. Kiekvienas atvejis yra aptariamas individualiai su LiMA sertifikavimo vadove.
 
Testas yra anoniminis ir trunka apie 5-7 minutes.
 
A ar B
 
Marketingo specialisto (LiMA A) ar marketingo vadovo (LiMA B) lygis?  Sužinokite, kurie tarptautiniai marketingo sertifikavimo kursai, LiMA A ar LiMA B, Jums tiktų labiausiai.
 
Pavyzdiniai klausimai nurodo, kokias sritis valdo ir kokių įgūdžių turi marketingo specialistas ar vadovas atitinkantis tarptautinę kvalifikaciją.
 
Atsakykite į 9 klausimus apie Jūsų patirtį, susijusią su darbu. Pagal atsakymus sistema Jums pasiūlys artimiausią kvalifikacijos kursų lygį. Tačiau įvertinkite, kad testas tėra rekomendacinio pobūdžio. Kiekvienas atvejis yra aptariamas individualiai su LiMA sertifikavimo vadove.
 
Testas yra anoniminis ir trunka apie 5-7 minutes.
 
Jūsų patirtis marketingo srityje yra:
Nuo 0 iki 5 metų.
5 ir daugiau metų.
Kuris iš šių teiginių geriausiai apibūdina jūsų įgytą išsilavinimą?
Esu įgijęs (-usi) bakalauro išsilavinimą vadybos srityje arba turiu laipsnį kitoje srityje.
Esu įgijęs (-usi) bakalauro ir/arba magistro išsilavinimą ir esu klausęs(-iusi) daug papildomų marketingo/strateginio valdymo, verslo kursų.
Kuris iš šių teiginių geriausiai apibūdina jūsų dabartines funkcijas darbe?
Dirbu gana siauroje srityje (pvz., turinio komunikacijoje, reklamos projektų valdyme).
Siekdama(s) rezultatų savo darbe turiu derinti keletą sričių (pvz., prekės ženklo valdymą ir komunikaciją, produktų portfelio valdymą ir kainodarą).
Kuris iš šių teiginių geriausiai apibūdina jūsų atsakomybių sritis?
Turiu užtikrinti, kad tam tikros srities darbai, projektai, funkcijos organizacijoje būtų atlikti, tačiau beveik neatsiskaitau už finansinius projektų rezultatus.
Turiu užtikrinti projektų, produktų, verslo vienetų finansinius rezultatus ar kitus veiklos rodiklius, kai kuriais atvejais esu atsakingas už visos organizacijos marketingo, pardavimų ar finansinius rezultatus.
Kuris apibūdinimas labiausiai atitinka jūsų sprendimų priėmimo lygmenį?
Priimu sprendimus dėl kasdienių veiklų atlikimo bei tam tikrų projektinių rezultatų (vykdomasis-operacinis lygmuo).
Priimu sprendimus dėl produkto, prekės ženklo, strateginio verslo vieneto, stambaus projekto veiklos ir rezultatų (taktinis lygmuo su tam tikrais strateginiais elementais).
Kuris iš šių teiginių geriausiai apibūdina jūsų padėtį organizacijos hierarchijoje?
Esu specialistas ar vadybininkas, turintis daug kompetencijų atliekant konkrečią funkciją, neturiu pavaldinių.
Esu padalinio ar strateginio verslo vieneto (produktų grupės, prekės ženklo, etc.) vadovas. Turiu pavaldinių ir/arba, jei pavaldinių nėra, esu įgaliotas samdyti išorines paslaugas (outsoursinti).
Kuris iš šių teiginių geriausiai atitinka jūsų valdomą marketingo biudžetą?
Priimu sprendimus dėl marketingo išlaidų nedideliems, konkretiems projektams, iš anksto nustatytuose rėmuose ir už iš anksto žinomas kainas (pvz., mėnesio reklama Facebook‘e).
Esu atsakingas už visą marketingo biudžetą. Jo planavimas, atskaitomybė – mano padalinio tiesioginė funkcija.
Kokių žinių šiuo metu jums labiausiai trūksta?
Reikėtų geriau įsigilinti į įvairių marketingo planavimo ir funkcinių sričių (produkto, kainos, paskirstymo, marketingo komunikacijos) principus.
Marketingo modelių ir metrikų, sprendimo priėmimo principų, kad pagilinčiau žinias, kaip jungti įvairias sritis strateginiam valdymui ir efektyviam marketingo veiklos planavimui.
Artimiausioje ateityje (12 mėnesių) save matau kaip...
Pripažintą konkrečios funkcinės srities (reklamos, elektroninio marketingo) specialistą, projekto (produkto, kategorijos, prekės ženklo) vadybininką.
Stiprų produkto, prekės ženklo, marketingo skyriaus vadovą, CMO.
{"name":"Vadovas ar specialistas?", "url":"https://www.poll-maker.com/QABX7O7","txt":"Jūsų patirtis marketingo srityje yra:","img":"https://www.poll-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}