MIX Abonnement

Følgende i MIX Abonnementet anvender jeg: (Du kan sætte flere krydser)
Nogle af bøgerne
Sangbanken
Rabatmulighed: 50% på alle bøger (undtagen DS MAX og Morgensangbog)
Rabatmulighed: 25% på MAX sangbogen og Morgensangbogen
Vikarmappen
Det vigtigste for mig i MIX er:
Materialerne i MIX anvender jeg primært til: (Du kan sætte flere krydser)
Indskolingen (0-3. kl.)
Mellemtrin (4.-6. kl.)
Valgfag
Musikskolen
Skole / kirke
Daginstitution
Når bogpakken er klar, opdager jeg det, fordi:
Jeg modtager en mail
Jeg modtager et brev
Jeg læser det på hjemmesiden
Jeg opdager det slet ikke, men finder bare bøgerne
Andet
Antallet af bøger at vælge imellem. Hvor vigtigt er antallet af bøger at vælge imellem på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er 'Ligegyldigt' og 10 er 'Meget vigtigt'?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Antallet af sange i sangbanken. Hvor vigtigt er mængden af sange i sangbanken på skala fra 1 til 10, hvor 1 er 'Ligegyldigt' og 10 er 'Meget vigtigt'?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hvordan skal vi prioritere at gøre MIX endnu bedre?
(skriv X hvis ikke du har noget)
Hvor tilfreds er du med jeres MIX Abonnement på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er 'Uacceptabelt' og 10 er 'Meget tilfreds'?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
{"name":"MIX Abonnement", "url":"https://www.poll-maker.com/Q5UQMW7UX","txt":"Følgende i MIX Abonnementet anvender jeg: (Du kan sætte flere krydser), Det vigtigste for mig i MIX er:, Materialerne i MIX anvender jeg primært til: (Du kan sætte flere krydser)","img":"https://cdn.poll-maker.com/61-2558290/73db21e6-6450-4a0c-bfc7-635c2c7d3c81-2.jpg?sz=1200-00000001360907805300"}