Når passer det best med dugnad for deg?

Når passer det best med dugnad for deg?
Lørdag 23. juli
Søndag 24. juli
Begge dagene
Ingen av dagene
{"name":"Når passer det best med dugnad for deg?", "url":"https://www.poll-maker.com/Q5N41DCSG","txt":"Når passer det best med dugnad for deg?","img":"https://www.poll-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}