Poll - Les persianes transparents en comerços milloraran l'aspecte dels carrers comercials?

62 Votes in 141 days
Created 17th May 2022 - 6:32 AM
Click 'Next' for poll results

Results Breakdown - Part 2 / 6

Sí, s'evitaran les pintades a les persianes i serà estèticament més agradable
9
15%
No, cal vigilància i neteja a fons dels carrers més enllà de mesures estètiques
30
48%
És una mesura irellevant que suposarà una despesa en subvencions que assumirà l'Ajuntament
15
24%
Pot millorar la imatge dels comerços, però ha de ser una inversió privada
8
13%
Create your own free survey with
Survey Maker
Report Poll

Comments

Share This Poll

Create your own survey with
Survey Maker

Daily Brain Teaser 1

What disappears the moment you say its name?

Click Next to See the Answer

Daily Brain Teaser 2

Answer: Silence

My creator doesn't want me.
The person who buys me doesn't need me.
The person who uses me will never see me.
What am I?

Click Next to See the Answer

Daily Brain Teaser 3

Answer: Coffin

Can you think of a word associated with all three of these words:
Cottage, Swiss, Cake?

Click Next to See the Answer

Daily Brain Teaser 4

Answer: Cheese

If it takes 5 machines 5 minutes to make 5 widgets, how long would it take 100 machines to make 100 widgets?

Click Next to See the Answer

Daily Brain Teaser 5

Answer: Each machine takes 5 mintues to make its widget. Each of the 100 machines will have finished making its widget in 5 mintues

A bat and a ball cost $1.10. The bat costs one dollar more than the ball. How much does the ball cost?

Click Next to See the Answer

Daily Brain Teaser 6

Answer: The ball costs 5c. Not 10c. One dollar more than 10c is $1.10, $1.10 + 10c is $1.20
One dollar more than 5c is $1.05. The sum of which is $1.10