4. Adakah anda yakin dengan janji suami yang dia akan berlaku adil kepada anda dan anak-anak jika berpoligami?
Ya
Tidak
Kadangkala ragu