2. Daripada pemerhatian, adakah suami anda ada potensi untuk berkahwin lagi?
Ya
Tidak