1. Anda punyai pengalaman berpoligami atau ada ahli keluarga / rakan yang berpoligami?
Ya
Tidak