3. Apa bila anda dengar tentang kanser, adakah anda akan mencari maklumat tambahan atau lanjutan itu mengesahkan kebenaran maklumat.
Tidak
Ya
Kadang-kadang