Hoćete li iskoristiti mogućnost prioritetnog cijepljenja djelatnika u turizmu?
Naravno
Cijepit ću se, ali ne trebam prioritetan tretman
Nema šanse da se cijepim
Nisam još odlučio/la