Vil du vurdere å flytte deg fra Facebook, Twitter m.v. til andre ikke-sensurerte sosiale medier?
Ja
Nei
Vet ikke