Rezerviraju li vaši gosti dulji boravak u 2021.?
Ne, nisam primijetio/la
Da, koji dan više
Da, većina ostaje 7 do 10 dana
Da, ostaju 2 tjedna i dulje