Odoravate li popust za dulji boravak gosta?
Da, između 10 i 20%
Da, 10% ili manje
Da, 20% ili više
Ne