Rezerviraju li gosti dulji boravak u vašem objektu, nego prijašnjih godina?
Da
Ne