Εσείς επιθυμείτε τη συνένωση των ομάδων της Σαντορίνης βάσει του προσχέδιου που έχει τεθεί;
Ναι
Όχι